พิมาลา http://buacookie.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=15 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[house *home*hut]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=15 Mon, 04 Jun 2012 7:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=14 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[It's a wonderful life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=04-06-2012&group=1&gblog=14 Mon, 04 Jun 2012 7:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=16-07-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=16-07-2009&group=1&gblog=13 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[decline and fall]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=16-07-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=16-07-2009&group=1&gblog=13 Thu, 16 Jul 2009 21:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=12 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 6~* Food Diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=12 Sun, 06 Jan 2008 20:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=11 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำหนักลดแย้ววว.. vs คาถากันตบะแตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=06-01-2008&group=1&gblog=11 Sun, 06 Jan 2008 10:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=10 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 1 ~* Food Diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=10 Tue, 01 Jan 2008 19:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=9 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอ้ตัวเล็กกร่าง (T-rex) ]]> หมาเปื่อยเอ...มุมนี้ก็สวยนะนี่ก็เดิ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=9 Tue, 01 Jan 2008 18:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=8 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[1 Jan~* และแล้วเราก็เริ่มเขียน food diary ... again]]> ...วันนี้นึกครึ้มอะไรไม่รู้ อยากเข้ามาเขียน...คงเพราะเ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=01-01-2008&group=1&gblog=8 Tue, 01 Jan 2008 18:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=21-08-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=21-08-2007&group=1&gblog=7 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ ( ของบุตร )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=21-08-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=21-08-2007&group=1&gblog=7 Tue, 21 Aug 2007 16:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=20-08-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=20-08-2007&group=1&gblog=6 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[กินดี... <เพื่อ>อยู่ดี *~diet diary~*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=20-08-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=20-08-2007&group=1&gblog=6 Mon, 20 Aug 2007 22:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=4 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[ของฝากจากแม่เรา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=4 Sun, 19 Aug 2007 17:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=3 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลูกผักบุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=3 Sun, 19 Aug 2007 8:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=2 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดที่รักจ๋า...หมาติ๊งต๊อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=19-08-2007&group=1&gblog=2 Sun, 19 Aug 2007 21:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=18-08-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=18-08-2007&group=1&gblog=1 http://buacookie.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก กับ ความสุข...ใครว่าไปด้วยกันไม่ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=18-08-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buacookie&month=18-08-2007&group=1&gblog=1 Sat, 18 Aug 2007 7:48:56 +0700